Serwis i montaż - Zlatnik

Title
Przejdź do treści
Jednostki klimatyzacyjne
Serwis i montaż jednostek klimatyzacyjnych
 • Jesteśmy firmą z wieloletnią tradycją w zakresie techniki klimatyzacyjnej.
 • Jednostki klimatyzacyjne produkujemy, wykonujemy serwis i montaż już od 1972 roku.
 • Nasi pracownicy są fachowo wyszkoleni z certyfikacją wymaganą przez właściwe przepisy.
Wykonujemy:
Serwis i montaż jednostek klimatyzacyjnych

Serwis, montaż i remonty kapitalne jednostek klimatyzacyjnych

Oferujemy następujące czynności:

Czynność montażowa
 • Kompleksowa dostawa i montaż jednostek klimatyzacyjnych biurowych i przemysłowych.
 • Jednostki klimatyzacyjne dostarczamy w szerokiej gamie renomowanych marek, typów i mocy.
 • Dostawę i montaż wykonamy według dokumentacji projektowej lub sporządzimy projekt.
Czynność serwisowa
Zakres czynności serwisowej:
z punktu widzenia higieny i ochrony zdrowia:
  • wyczyszczenie, wymiana i dezynfekcja filtrów
  • wyczyszczenie i dezynfekcja odparowywacza
  • wyczyszczenie zewnętrznej jednostki skraplacza z użyciem środków czyszczących
z punktu widzenia niezawodności i żywotności urządzenia klimatyzacyjnego:
  • ustawianie klimatyzacji
   • kontrola wentylatora
   • kontrola ustawienia termostatu, sterowania włącznie z kontrolą stanu baterii
   • próby funkcyjne klimatyzacji

Częstotliwość czynności serwisowych zależy w znacznej mierze od długości używania urządzenia klimatyzacyjnego, z doświadczenia jednak zalecamy:
  • W przypadku klimatyzacji biurowych wykonać nastawienie i wyczyszczenie przynajmniej raz w roku.
  • W przypadku klimatyzacji przemysłowych wykonać nastawienie i wyczyszczenie przynajmniej raz w miesiącu.
Demontaż z ekologiczną likwidacją urządzenia
W razie demontażu starych i nieczynnych klimatyzacji zapewniamy ich odwiezienie, a następnie ekologiczną likwidację medium chłodzącego i całego urządzenia.
Klimatyzacja przed/po remoncie kapitalnym
Kontrolę szczelności układu chłodzenia
Jeżeli urządzenie klimatyzacyjne według „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 517/2014“ podlega obowiązkowej kontroli:
  • Wykonamy kontrolę szczelności układu chłodzącego przez fachowo wyszkolonych pracowników.
  • Wprowadzimy „Księgę ewidencyjną urządzenia“.
  • Określimy optymalną częstotliwość kontroli szczelności układu chłodzenia.
Remonty kapitalne jednostek klimatyzacyjnych
 • Wykonujemy remonty kapitalne jednostek klimatyzacyjnych ZLATNÍK typoszeregu MOS i EKJ.
 • Wykonujemy przebudowy jednostek klimatyzacyjnych SULZER Escher Wyss.
 • W ramach remontu kapitalnego lub przebudowy przebudujemy jednostki klimatyzacyjne na chłodziwa odpowiadające normom ekologicznym.
 • W ramach remontu lub przebudowy przebudujemy jednostki klimatyzacyjne na nowe typy sprężarek.
Serwis i montaż jednostek klimatyzacyjnych
Telefon: +420 596 238 049
Telefon: +420 602 769 530

ZLATNÍK, družstvo umělecké výroby
Lešetínská 664/16
719 00 Ostrava-Kunčice

IČ: 00031437
DIČ: CZ00031437
Wróć do spisu treści